Contact

Autoschade W.P. Dekker

C. de Vriesweg 51
1746 CM  Dirkshorn (Noord Holland)
Industrieterrein De Banne
Telefoon: 0224-551802

Email
Werkplaats: info@autoschadedekker.nl
Administratie: autoschadedekker@hotmail.com

BTW id: NL002064370B26
Kamer van Koophandel nr.: 37051493

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:30 uur
Zaterdag 9:00 – 12:00 uur, bel voor afspraak na 12.00 uur.

Betaalwijze
U ontvangt de factuur per email en dan maakt u het bedrag aan ons over.
Indien het via de verzekering loopt zal deze voor de betaling zorg dragen.

 

 

Privacy Policy

Autoschade W.P. Dekker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoschade W.P. Dekker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autoschade W.P. Dekker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens bewaren we 7 jaar.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens boven aan dit document.